Mindfulness

Deze methode is er speciaal op gericht kinderen spelenderwijs om te leren gaan met hun onrust, hun overweldigende emoties en hun piekergedachten. Hierdoor weten ze zichzelf beter staande te houden, kunnen ze zich beter ontspannen en hun hoofd vol gedachten tot rust brengen.

Speltherapie

Mijn uitdaging bestaat erin het kind gemotiveerd te maken voor gedragsverandering. Dit door samen op zoek te gaan naar wat werkt, zoeken naar eerdere oplossingen en het formuleren van stappen richting hun doel. En dit allemaal op een speelse, leuke manier die kinderen en jongeren aanspreekt, namelijk NLP-spel.

Systeemtherapie

Deze vorm van begeleiden is aan te raden wanneer de problemen van een kind zich met name afspelen in relatie tot een ander of wanneer individuele problemen (zoals bijvoorbeeld angstklachten, boosheid of somberheidsklachten) moeilijkheden geven in de omgeving of versterkt worden vanuit de omgeving.

MatriXcoaching

Dit is een individuele vorm van coaching, die kan helpen bij leer- en sociaal-emotionele problemen van kinderen. Vaak zijn die met elkaar verbonden; een leerprobleem begint vaak met een emotioneel probleem, of andersom. Via MatriXcoaching is dat goed en snel op te lossen.

Wie ben ik?

Ik ben werkzaam als kinder- en jongerencoach. Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met stress-, angst- en depressieklachten. Op een integere en vertrouwelijke manier, met respect voor hun eigen aard, begeleid ik kinderen in het ontdekken van hun mogelijkheden en kwaliteiten en leer ik hen hoe deze toe te passen in moeilijke situaties.
Peggy Carlier
Coach

Wat doe ik?

Ik houd me bezig met oplossingsgericht werken met kinderen en hun ouders die behoefte hebben aan opgroei- en opvoedingsondersteuning.
Hierbij wordt ingegaan op alledaagse opvoedingsvragen en op het versterken van de communicatie met hun kinderen waardoor hun opvoedingscompetentie en hun zelfvertrouwen toeneemt.
Je kunt altijd rechtstreeks contact opnemen met CoachingKidz. Een verwijzing is niet noodzakelijk. De praktijk wijst vaak uit dat het meestal gaat om een kortdurend coachingstraject. Na ongeveer 5 sessies kan een kind het verder zelf.

Tarieven

Mindfulness

250,- voor 8 weken

 • Item
 • Item
 • Item

Mindfulness voor pubers

350,- voor 10 weken

 • Item
 • Item
 • Item

Intakegesprek

65,- per uur

 • Item
 • Item
 • Item

Sessie

85,- per uur

 • Item
 • Item
 • Item

Extern gesprek

85,- per uur

 • Item
 • Item
 • Item

Opstelling

180,-

 • Item
 • Item
 • Item

Wanneer u een afspraak niet kan nakomen dient u deze uiterlijk 24 uur van tevoren te annuleren. Afspraken die niet tijdig worden geannuleerd, zullen wel in rekening worden gebracht.
Coaching wordt in sommige gevallen vergoed door zorgverzekeraars. Het is belangrijk dat u zelf aangeeft niet-reguliere hulpverlening in het zorgverzekeringspakket te willen. Informeer vooraf bij uw zorgverzekeraar wat de mogelijkheden zijn.
Als activerende begeleiding kunnen de kosten worden betaald uit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Coaching kan eveneens vanuit het rugzakje worden vergoed. Hierover dient u contact op te nemen met de basisschool van uw kind.

Contact

Ik sta je graag persoonlijk te woord. Heb je een vraag of heb je na het lezen van deze website graag meer informatie?

Telefoonnummer

06 46 11 54 20

Email

Klik hier